Om SPC Service

SPC / kort historik

1984                    SPC Swedish Protection & Consulting AB grundas av Gunnar O. Persson som tidigare varit verksam som Teknisk Direktör i Securitas under 36 år

1985                    Bildades säljbolaget S.P.C. Service AB och Gunnars son, Ernst-Olof Persson, anställdes med uppgift att etablera produktförsäljning och service av rånskyddsystemet SecurityPac.

1986 – 1992      Utveckling & projektarbete av ett värdetransportsystem i samarbete med PRIAB (fd moderbolag till Pressbyrån), Solid AB samt Securitas. Två världspatent godkända avseende grund-läggande logik runt hantering & transport av värdeväskor och värdekassetter.

1992 – 1996      Breddning av produktutbudet och bl.a. marknadsintroduktion av metalldetektions-utrustning från C.E.I.A. SpA, samtidigt som bolaget var skandinavisk representant för Ritzenthaler.

1996 – 2003      Aktiv projektpartner i nya säkerhetsprodukter, bl.a. ”inverterade överfallslarm” för butik och bank.

2003                    Avyttrades SPC, Swedish Protection & Consulting AB till SQS Security Qube Systems

2004 – 2011      Fortsatt verksamhet med rånskyddssystem och kontanthanteringsprodukter.

2011 –                Verksamheten ingår i Vindico Group AB (publ)* – projektsamarbete etablerades  tillsammans med utvalda kontaktpersoner i England via intressebolaget SPC Support UK Ltd.

 

* Vindico Group, som består av moderbolaget och dotterbolagen Uni Safe Försäljnings AB, Key Innovations AB och SPC Service AB, marknadsför och säljer säkerhetsprodukter och system inom affärsområdena stöldskyddsmärkning, fysisk datorsäkerhet, kontanthantering samt övriga säkerhetsprodukter. Produkter är bland annat produkter för kriminalteknisk märkning, s.k. Märk-DNA, datorvagnar och laddskåp för säker förvaring och laddning av laptopdatorer och surfplattor, produkter för sluten kontanthantering, rånskydd, larmöverföringsenheter och säkerhetsskåp. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning, via återförsäljare och genom företagets webshop. Bolaget är listat på AktieTorget.