Sedelräknare

MC3 Sedel- & myntvåg MC3

MC3 är liten, kompakt och upptar minimalt med plats. Räknaren är helt anpassad till butiks- & detaljhandeln med minnesfunktion för värde och totaler. 3 valutor som standard, vi lagerför SEK/EUR/USD samt SEK/EUR/NOK. 230V Adapter eller batteridrift med 9 volts batteri.

Storlek: 230x140x110 mm Artikelnr: MC3

ProNote 100 Sedelräknare

Sedelräknare med kontroll av höjdformat och UV. Värderäkningsfunktion för antal och belopp. Hastighet: Upp till 1500 sedlar/minut. Funktioner: DD-UV

Storlek: 248x287x243 mm Artikelnr: PN100

ProNote 200 Värderäknare SEK-EUR

Sedelräknare med värderäkning och validering av Euro, 100% i ECB-test. 3D formatkontroll och äkthetskontroll för övriga valutor. Hastighet: Upp till 1500 sedlar/minut. Funktioner: 3D-UV-IR-MG-MT-CS-EUR

Storlek: 248x287x243 mm Artikelnr: PN200 ​ ​
iHunter 2-Facksräknare (EUR-USD-SEK Värde)

Flexibel 2-facksräknare räknar sorterade och blandade valörer. Räknelägen med sortering och orientering. Hanterar upp till 4 valutor. 100% Äkthetskontroll av Euro. Hastighet: Upp till 1500 sedlar/minut. Funktioner: UV-IR-MG-Värde-EUR-USD Tillval: Sedeldata, Skrivare

Storlek: 345x336x360 mm Artikelnr: iHunter ​