Clarson Intercom System

Företagsnamnet ”Clarson” kommer från latinets ”clarus sonus” som ungefärligen betyder rent ljud. I mer än 40 år har CLARSON APPARATEBAU GMBH Dauchingen i Tyskland byggt ett internationellt rykte som en av världens bästa tillverkare av professionell interkom och kommunikationsutrustning. SPC Service är stolt att representera Clarson i Sverige.

Bland produkterna kan nämnas:

public III

Erbjuder full duplex kommunikation för alla typer av glasade receptionsdiskar med extrem ljudkvalitet.

Mera info…
W3Schools
Erbjuder full duplex kommunikation för exempelvis armerade fordon där förare kan samtala med personer utanför alternativt passagerare i avskärmat utrymme.
W3Schools
gard mc

PC-baserad full duplex Intercom system bestyckat med multiplex, olika typer av master och submaster stationer, multifunktionsreläer och IPC, dvs talkommunikation för komplexa miljöer och stora krav.
W3Schools
claro

Full duplex Intercom system för intern talkommunikation för många användare.
W3Schools
Skräddarsydda system

Skräddarsydda Intercom system för extrema miljöer inom exempelvis tung industri med tuffa krav på ljudkvalitet och hållfasthet.
W3Schools

Vill ni veta mer om Clarsons andra produkter vänligen klicka här för att komma till deras hemsida (endast på engelska och tyska).