Clarson public III

public III erbjuder: 

-Full duplex kommunikation, tala och lyssna simultant
-Enkel switch från tala resp tystnad
-Separata ljudkontroller på mikrofoner vid både in och utsida
-Mute function på mikrofon, servicesida
-Temporär volymökning
-Manipulation-och vandalsäker installation
-Snabb och felfri installation via RJ45 portarclip_image0014

Tillbehör:
-Upp till 4 anslutningar
-Extra receptionsdisk
-Separata förstärkare för både in och utsida
-Fjärrmanövrerad dörröppning
-Vandalsäker knapp för volym / signal
-Headset / Handset vid både in och utsida

Komponenter / Servicesida:
-Centralenhet 230V
-Mikrofon, högtalare, tryckknapp & signallampor (leds)
-Strömförsörjningsenhet 15V / 1A DC
-RJ45 port, ytmonterad
-Induktionsswitch (tillbehör)
-Headset / Handset (tillbehör)

På publika sidan:
-Vandalsäker mikrofon
-Induktionsswitch (tillbehör)
-Vandalsäker signalknapp (tillbehör)
-Reläbox (fjärrkontroll dörr / tillbehör)
-Headset / Handset (tillbehör)
-Telefonlur / förbikoppling högtalare (tillbehör)

Datablad för nedladdning finns här!