Safe Komm

Trådlös assistans och bråklarm

Key Innovations ATU – larmöverförings- och fjärrstyrningsenhet key_picär en helt ny produkt på säkerhetsmarknaden. Enheten överför och vidarebefordrar larmsignaler och identiteter trådlöst till andra enheter och visar i klartext på enheternas display från vilken enhet larmet kommer. Det krävs ingen komplicerad programmering eller dyrbar installation och kabeldragning – enheterna hittar varandra automatiskt.

Användningsområdena är många, bland annat kan den användas i skolor, villor, hyreshus, butiker, köpcentrum eller på byggarbetsplatser. Exempel på användningsområden hittar du i databladen nedan.