Anknytning skapar trygghet

Hur du svarar på ditt barns signaler och ställer upp när barnet behöver hjälp, det är något som spelar en stor roll, större än du tror. Det gäller även när ditt barn vuxit upp och har egen familj. 

När den nyfödda bebisen gråter och föräldern har sittf elsökningsschema- Är barnet; Hungrig? Blöt? Frusen? Varm? Sällskapssjuk? Att försöka tillfredsställa behoven hos barnet gör att det förstår att det finns någon där, som vill dem väl. Det är detta som kallas anknytning. Det handlar om de känslomässiga banden som utvecklas människor emellan. 

Denna process startar redan när barnet ligger i magen. Efter att barnet är fött så går anknytningsprocessen ut på att barnet ska känna sig säkert. Det är ett psykologiskat band som byggs upp över tid. 

Den viktigaste perioden i livet, när anknytningen påverkas som mest, är barnets första två år. Barn som har en trygg anknytning, de har även lätt att utveckla nära relationer med andra människor och fungerar i långvariga relationer även när de är vuxna.

 

2 Feb 2019