Övriga säkerhetsprodukter och system

Clarson Intercom System

Clarson är marknadsledande levarantör inom full duplex kommunikation. Full duplex clip_image0011innebär att du talar simultant i båda riktningarna med extrem ljudkvalitet. Samtliga kommunikationsprodukter från Clarson är baserade på bred frekvensteknologi som medger klar kommunikation, även i högljudda och bullriga miljöer.

Klicka här eller på bilden för att läsa mer!

Warnit – multi detector

Warnit är en självlärande detektor som kan kommunicera med samtliga larm-och clip_image00111kommunikationssystem på marknaden. Warnit lär sig alla normaltillstånd och vid avvikelser kan den bl.a. :
LARMA OCH POSITIONERA mobila och stationära objekt

DRIFTÖVERVAKA OCH STYRA processer, maskiner och fordon

MÄTA OCH SAMLA IN DATA vibrationer och andra parametrar

Klicka här eller på bilden för att läsa mer!

Safe Comm

Safe Comm– larmöverförings- och fjärrstyrningsenhet är en helt ny produkt på key_picsäkerhetsmarknaden. Enheten överför och vidarebefordrar larmsignaler och identiteter trådlöst till andra enheter och visar i klartext på enheternas display från vilken enhet larmet kommer. Det krävs ingen komplicerad programmering eller dyrbar installation och kabeldragning – enheterna hittar varandra automatiskt.

Klicka här eller på bilden för att läsa mer!