ADAPT DoorGuard-S

ADAPT DoorGuard-S

ADAPT Doorguard-S är ett dörrlarm som aktiveras manuellt ex.vis  innan man öppnar dörren för någon okänd. Om något oförutsett skulle hända kommer ADAPT Doorguard-S att skicka ett tyst larm till larmcentral för överenskommen åtgärd. Larmet aktiveras automatiskt om ingen återställning sker inom 30 sekunder från knapptryck. Larm kan aktiveras direkt genom kontinuerligt tryck på knappen under 3 sekunder.

ADAPT DoorGuard S är till för Dig som känner otrygghet i samband med att öppna dörren för oanmälda.clip_image00110

ADAPT DoorGuard S strömförsörjs via nätadapter och larmar i händelse av sabotage, strömbortfall etc. Att larmet aktiveras visas genom att samtliga lysdioder är släckta.

ADAPT DoorGuard S ökar förutsättningarna för snabb och korrekt åtgärd. Lysdioder släcks alltefter som tiden går. Larmet kan inte återställas lokalt.

ADAPT DoorGuard S är försedd med extern larmutgång som kan kopplas till befintligt larmsystem.

ADAPT DoorGuard S levereras med:

• Nätadapter 12 V DC
• Installationsmtrl & kopplingsschema