ADAPT DoorGuard

ADAPT DoorGuard är ett dörrlarm som bl a minskar risken för rån där gärningsmannen går in genom öppna dörrar och gömmer sig i butikens bakomutrymmen.

  • Larmet “tvingar” personalen att arbeta med stängda dörrar.
  • Larmet är tidsfördröjt för att tillåta vanlig in- och utpassering.
  • Varuleveranser m m möjliggörs via tidsbegränsad frånkoppling.AdaptDoorGuard21
  • ADAPT DoorGuard ser till att dörrar inte hålls öppna för länge. Den larmar via sirén utifall dörren inte stängs inom 10 sekunder. Längre öppethållande, ex.vis i samband med varuleverans, kan erhållas via knappströmställare. Man kan då välja öppethållande från 5 till 15 minuter.
  • ADAPT DoorGuard strömförsörjs via nätadapter och larmar i händelse av sabotage, strömbortfall etc.
  • Med ADAPT DoorGuard installerad hörs två korta signaler när man öppnar.
    Lysdioder tänds och släcks alltefter som tiden går. Larmet kan enbart återställas genom att man stänger dörren.
  • ADAPT DoorGuard är även försedd med extern larmutgång.

ADAPT DoorGuard levereras med:

· Magnetkontakt & anslutningskabel
· Nätadapter 12 V DC
· Installationsmaterial och kopplingsschema